Navigácia

Kontakt

 • Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov
  Poľný Kesov Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
 • +421 037 7787121
  +421 037 6425089

Sobota 28. 5. 2016

Sobota 28. 5. 2016

Statistics

Počet návštev: 356774

Fotogaléria

Školský rok:

Prezentácia

Novinky

 • Návšteva Krajskej knižnice Karola Kmeťka

  Dňa 9.3. 2016 sme prijali pozvanie  Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre a spolu so ZŠ Poľný Kesov sme navštívili budovu Mediahaus, kde táto inštitúcia sídli. Čakali nás milé tety knihovníčky, ktoré nám poskytli niekoľko zaujímavých informácií. Upozornili nás na výstavu prác s názvom „Paličkovaná krása“, kde sa s výrobkami – čipkami – p. Juliany Babošovej v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých môže stretnúť každý návštevník knižnice až do konca marca 2016. V tom istom čase sa súčasne koná výstava netradičných záložiek do kníh, ktoré vyrobili klienti Denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím v Nitre. Keďže je marec – mesiac knihy, tak ako každý rok, i teraz sa bude konať „Večer s Andersenom“ (1.4. 2016), kde deti zažijú niekoľko hodín s rozprávkami uprostred knižného kráľovstva po tom, ako sa dvere budovy pre bežných návštevníkov zatvoria.

 • 6. 2. 2016

  Zapojili sme sa do projektu Divadlo bez bariér. Divadelné predstavenie bolo určené deťom so zdravotným postihnutím a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodinám. Predstavenia sa zúčastnilo 6 detí. 

 • 25. 1. 2016

  Herci z Prešova k nám prišli aj v novom kalendárnom roku s predstavením "Janko Hraško".

      

 • 22. 12. 2015

  Nech tichá hudba veselosti, Vám počas celých Vianoc znie. Nech ten rok nasledujúci, Vám šťastie a lásku prinesie.

  Deti a zamestnanci LVS Poľný Kesov.

 • 2. 12. 2015

  2. 12. k nám z Prešova prišli herci z divadla Portál s predstavením "Neboj sa."

    

 • 7. 12. 2015

  V rámci projektu hodina deťom sme 7. 12 uskutočnili aktivitu - inklúziu zo ZŠ v Poľnom Kesove, športujeme spolu. 

  V telocvični sme vytvorili zmiešané družstvá a štafetové hry nám priniesli plno zábavy

  .   

 • 8. 12. 2015

  Dňa 5. 12. sa žiaci nášho zariadenia zúčastnili kultúrnej akcie - Mikulášska besiedka.

  Ľadové kráľovstvo - 14. ročník: prehliadka tvorivosti žiakov špeciálnych škôl a zariadení nitrianskeho regiónu. Naši žiaci sa zapojili predstavením Snehulienka a sedem trpaslíkov

  .      

 • 4. 12. 2015

  Dňa 4.12. sa v rámci programu " Boj proti drogám " stretli žiaci LVS a ZŠ v Poľnom Kesove pri tvorbe vianočných pohľaníc pre svojich blízkych. Atmosféra bola príjemná a tvorivá.

  .       

 • V novembri sme žiakov motivovali a aktivizovali prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby  - vyjadriť  svoj vzťah a postoj k životnému prostrediu. Žiaci prvého stupňa tvorili jednoduché slovné spojenia – rýmy, rýmovačky na slová, ktoré vystihujú prírodou ( voda, tráva, kvietky, vtáky,...). Text bol doplnený kresbou. V celoslovenskej literárnej súťaži sme získali výborné umiestnenie.

 • V tomto roku sme sa ako liečebno-výchovné sanatórium po prvýkrát zapojili do 9. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Kampaň prebiehala od 1. 9. – 1. 12. 2015. Naši žiaci ju podporili nasledovnými aktivitami:
   4.11.2015 sme zaslali výtvarné práce, kresby kt. boli grafickým vyjadrením zamerania a filozofie kampane – zúčastnili sa všetci žiaci / ocenená žiačka T. Romanová - 1. miesto /
  Od 9.11.- 16.11.2015 sme maľovali plagát Červená stužka –  žiaci 8. ročník.

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov
  Poľný Kesov Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
 • +421 037 7787121
  +421 037 6425089

Fotogaléria