Navigácia

Pondelok 11. 12. 2017

Fotogaléria

Školský rok:
 • 10. 11. 2017 - pri píležitosti 1 700 výročia narodenia Sv. Martina sa konal v obci Poľný Kesov - slávnostný lampionový sprievod.

  Pri kostolíku sa konalo slávnostné zhromaždenie - zahájenie, privítanie účastníkov sprievodu, získali sme informácie o sv. Martinovi.

  Kto bol vlastne Martin? Martin z Tours sa narodil, bolo to údajne v roku 316 v Savarii (dnes Szombathely). Na prianie svojho otca sa stal dôstojníkom rímskeho jazdectva v Gálii.

  Sprievod sa pomaly presunul ku kultúrnemu domu, kde sme sa formou pásma - divadielka, dozvedeli zaujímavé udalosti z jeho života.

 • 26.10.2017 - sa deti z LVS - Poľný Kesov, tešili aktivitám v školskej knižnici

  Starší čítajú mladším

  Počas októbrového dopoludnia, sa stretli žiaci LVS - Poľný Kesov, v I. triede, kde sme prichystali stoličky do kruhu okolo koberca pre vytvorenie pohodlného a priateľského prostredia, rôzne zaujímavé knihy. Vybrali sme encyklopédiu, v ktorej bolo množstvo tém. Na začiatok sme úvodnými slovami oboznámili žiakov s pokynmi a čítanie mohlo začať. Čítalo sa od najstaršieho žiaka po najmladšieho a po prečítaní daného úryvku sa žiak postavil a ostatní kamaráti ho odmenili potleskom. Keď všetci žiaci prečítali vybraný text, tak sme podujatie ukončili v priateľskej atmosfére, upratali priestory a pokračovali vo vyučovaní.

 • Farebná jeseň

  „ Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad....“

  ( M.R.Martáková).

  S príchodom jesene sa mení celá príroda. Jeseň prichádza každý rok a vždy má svoje neopakovateľné čaro a nenapodobiteľnú atmosféru. Dostáva nový, jesenný šat, žiari všetkými pestrými farbami.

  Krásu, rozmanitosť a pestrofarebnosť jesennej prírody sme sa pokúsili vyjadriť aj prostredníctvom spoločných výtvarných prác. Žiaci LVS a žiaci ZŠ v Poľnom Kesove pri realizácii svojich kreatívnych nápadov použili rôzne druhy techník i materiálov. Pri tvorení využili rôzny prírodný materiál( listy, konáriky, plody) , papier, z použitých techník využili maľbu, kresbu, zapúšťanie farieb, koláž a nechýbala ani maľba perom, či tušom. Výsledkom ich kreatívnej činnosti boli pestrofarebné výtvarné práce, ktorými sme vyzdobili spoločné priestory školy – vestibul.

 • Do 5.ročníka súťažno – vzdelávacej aktivity „ Hovorme o jedle“ sme sa zapojili do týchto denných tém:

  16.10.2017 - Denná téma: Plytvane potravinami

  V jednotlivých triedach a ročníkoch sa žiaci formou rozhovoru so svojimi učiteľmi rozprávali a diskutovali o plytvaní potravinami v dnešnom konzumnom spôsobe života aj v našej spoločnosti. Diskutovali a priblížili deťom tiež podmienky života detí v Afrike a v iných častiach sveta, kde potrava nie je každodennou súčasťou života detí pre veľkú chudobu.

 • Pre našich zverencov sme aj v tomto školskom roku pripravili množstvo zaujímavých podujatí, jednou z možností umeleckého rozvoja, je pravidelná účasť na výtvarných – umeleckých aktivitách v nádhernom prostredí Nitrianskej galérie. Pod vedením skúsenej pedagogičky pani Mgr. Eleny Tarábkovej si opäť deti vytvoria rozmanité dielka, získajú nové skúsenosti s tvorením. Tešíme sa na nové výtvory našich detí, ktoré postupne budeme pridávať na našu stránku.

  K.B.

 • Tvorivé dielne s Ing. Pavlom Bebiakom Školský rok 2017 – 2018

  Aj v nasledujúcom šk. roku majú naše deti z LVS – Poľný Kesov možnosť zmysluplne tráviť čas. Už niekoľko rokov sa s pravidelnosťou stretávame na pôde našej školy s pánom Ing. Pavlom Bebjakom zo ZUŠ – Heleny Madáriovej v Nitre.

  V rámci výtvarného krúžku si deti môžu vyskúšať si prácu s hlinou, kresbu, maľbu, grafiku, prácu s rôznymi materiálmi... Veľmi zaujímavá je skúsenosť s hrnčiarskym kruhom – deti si samé vyrobia, vytočia milé hlinené drobnosti. Vyzerá to jednoducho, ale je potrebné, aby bolo dieťa pri práci sústredené, pokojné, trpezlivé... Musí mať správne vycentrované a vlhké ruky, aby mu hlinená guľa, ktorú posadí na kruh „neutiekla“ : o ))), hneď ako sa kruh roztočí. Po vytočení požadovaného tvaru sa výrobok (miska, džbánik) odreže od dna strunou, prípadne si deti ešte prilepia uško ku džbánku. Neskôr si výrobky deti dotvoria, ozdobia podľa svojej fantázie – využijú pri tom rôzne výtvarné techniky.

 • September 2017

  Hoci nad naším zariadením visela hrozba vyradenia zo siete školských zariadení, nakoniec všetko dopadlo v prospech mentálne postihnutých detí a brány našej školy sa otvorili. V pondelok 4. septembra k nám postupne prichádzali deti z celého Slovenska. Pre mnohé deti je naše LVS poslednou šancou prinavrátiť sa na správnu cestu a žiť čo najkvalitnejší život...

  Už v priebehu predchádzajúceho školského roka a taktiež počas prázdnin sme realizovali niekoľko pozitívnych zmien, ktorých cieľom je čo najviac spríjemniť pobyt našim zverencom.

 • 19. 10. 2017

  Do galérie Školský výlet 2017 - Habakuky boli pridané fotografie.

 • V dňoch 1.- 2. 6. sa   v našej škole konalo školské kolo športových hier. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:  v I. kategórii – mladší žiaci (2. - 5. ročník), v II. kategórii – starší chlapci (6.- 10.ročník). Súťažiaci si zmerali sily v týchto disciplínach: beh na 50 m, 60 m, 400 m, 800 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a hod granátom.

  Umiestnenie žiakov:

            I. Kategória          II. Kategória         

            Beh na 50m         Beh na 60m

  1. miesto:     K. Oračko  I. Skaličan

 • Dňa 31.5.2017 sme spolu so žiakmi navštívili pamätnú izbu v Rastislaviciach. V nej sa nachádzali rôzne artefakty z minulosti, ktoré tam zhromaždili obyvatelia obce. Videli sme rôzne bankovky, odevy typické pre tento región, zbrane, pracovné nástroje, kolísky a mnoho iného. Niektoré predmety boli umiestnené vo vitrínkach. Svoju spokojnosť a naše dojmy sme napísali do knihy návštev. Nakoniec nám pracovníčka z obecného úradu podala informácie o soche, ktorú majú pred obecným úradom. Dozvedeli sme sa, že je to socha kniežaťa Rastislava. Potešili sme sa aj sladkej odmene, ktorú sme dostali.

Fotogaléria

Školský rok:

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov
  Poľný Kesov Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
 • +421 037 7787121
  +421 037 6425089

Fotogaléria