Navigácia

Streda 20. 6. 2018

Fotogaléria

Školský rok:

Statistics

Počet návštev: 457230
 • Deň určený všetkým deťom - úsmev, radosť, tváričky pokreslené farbičkami...

  MDD v LVS Poľný Kesov

  Pre deti je meradlom našej lásky

  náš čas, naša pozornosť, náš úprimný záujem...

  1. júna zo všetkých kútov nášho LVS bolo cítiť nadšenie, radosť a očakávania netrpezlivých detí - čakal na ne NEOBYČAJNÝ DEŇ...

  Počas predchádzajúcich dní sme sa MY - VEĽKÍ spoločne pripravovali na dnešný VÝNIMOČNÝ deň. Snažili sme sa naplánovať čo najviac zaujímavých a rozmanitých podnetov, súťaží, športových aktivít. Počas celého odpoludnia sa našim areálom niesla rytmická hudba, deti spontánne tancovali, spievali - zabávali sa. Postupne sa striedali na pripravených súťažných stanovištiach. Po úspešnom absolvovaní súťažnej disciplíny získali pečiatku a neskôr vymenili opečiatkované kartičky za sladkú odmenu : o )))

 • Ako poskytnúť prvú pomoc ? Čo je prvá pomoc?

  Dňa 24.5.2018 nám naša zdravotná sestra urobila prednášku o prvej pomoci. Podala nám dôležité informácie:

  • Čo je to prvá pomoc.
  • Ako poskytnúť prvú pomoc.
  • Ako sa správať v takejto situácii.
  • Čo robiť, keby niekto z nás potreboval prvú pomoc.
  • Ako správne volať na 155/112.

  Čo by mal každý žiak vedieť ...

  • Žiak by sa mal vedieť správne predstaviť.
  • Mal by vedieť nadiktovať telefonne číslo.
  • Mal by vedieť upresniť miesto kde sa so zraneným
 • Inklúzia LVS - ZŠ - MŠ

  22. 5. 2018 - do Poľného Kesova zavítali príslušníci polície - psovodi, aby nám predviedli ukážky výcviku psov, ktorí pomáhajú polícii napríklad pri hľadaní stopy, zbraní, drog, pri prenasledovaní páchateľa, prípadne pri vyhľadávaní zranených osôb a pod. Žiaci mali možnosť vidieť, ako pes hľadá skrytý náboj, ktorý príslušníci polície schovali, samozrejme, ho šikovný pes našiel : o ))). V zaujímavej diskusii nám vysvetlili, ako prebieha výcvik služobného policajného psa. Dozvedeli sme sa, že i policajný pes môže mať špecializáciu. Najpoužívanejší je univerzálny pes, ktorý zvláda všetky inštrukcie. Názorne nám psovodi predviedli rôzne povely, ktoré služobný pes ovláda. Najviac sa žiakom páčilo dolapenie páchateľa psom – figurant mal na sebe špeciálne oblečenie, ktoré ho chránilo pred ostrými psími zubami. Na záver si žiaci mohli poprezerať policajné autá a posedieť si v nich. : o )))

 • Inklúzia - výtvarná súťaž 9.4. - 10.5. 2018

  Námet - tému na výtvarné tvorenie

  "Príroda okolo nás"

  sme zvolili zámerne. Úzko súvisí s "Aprílom - mesiacom lesov", nakoľko naša škola stojí neďaleko agátového lesíka a deti doslovne žijú v prírode. Každodenne s nimi chodíme do okolitej prírody na vychádzky, počas ktorých deťom vysvetľujeme.

  Čo je vlastne príroda?

  V každodennom živote sa v mnohých súvistlostiach stretávame s významom slova príroda. Nie je jednoduché odpovedať na túto otázku, pretože odpoveď zahrňuje všetko, čo je okolo nás, čo nevytvoril človek: zem, moria, stromy, kvety, ryby, vtáky, hory, púšte, vzduch, dážď, búrky, sopky, dokonca sem patrí aj človek sám... Príroda je všetko, čo patrí k zemi aj s jej skrytou energiou vo veľkých hĺbkach, ale aj slnko, mesiac, planéty a všetko, čo podlieha prírodným zákonom.

 • 1. 5 - 8. 5. 2018

  Deťom, ktoré zostali v LVS aj počas májových sviatkov, sme pripravili dva príjemné dni. Počas dopoludnia sme sa hrali a súťažili - zorganizovali sme deťom rozmanité zábavné športové aktivity, hrali sa rôzne kolektívne loptové hry. Odpoludnie plynulo v pracovnom nasadení (zbierali sme popadané konáre - na opekačku : o ))), stružlikali sme si paličky, aby sme si neskôr mohli opiecť špekáčiky...) S blížiacim sa večerom sme si chystali pahrebu... Sedeli sme okolo ohniska, spievali, pokým nezostali v ohnisku len uhlíky. Na žeravých uhlíkoch sme si opiekli chutné špekáčiky, ktoré všetky deti zbožňujú...

 • 30.4. 2018 - Slávnostné zdobenie Mája

  Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia v očiach súčasnej mládeže čoraz viac upadá do zabudnutia. V našom LVS, tradične "MÁJ" staviame. Muži z nášho kolektívu spoločne s mládencami - žiakmi našej školy odpília vhodný strom. Ženy a dievčatá ho spoločne vyzdobia farebnými stuhami. Máj symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá, ženy, mamy... našej školy a obce. Oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života - žien...

  KB

 • 26.4. 2018 - súťaž v speve

  V tento aprílový deň sa naším zariadením niesol spev, spev, spev...

  26. 4. 2018 prebehlo školské kolo speváckej súťaže. Súťažiaci spievali známe slovenské ľudové piesne. Počas celej aktivity bola skvelá atmosféra. Najlepších spevákov odmenila porota diplomami a vecnými cenami (plyšáčikmi - podľa vlastného výberu : o ))) ). A, samozrejme, všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťou. Spevácku súťaž sme ukončili ako inak spevom – všetci sme si na záver spoločne zanôtili.

 • Kedy má naša ZEM sviatok? Predsa 22. 4. ... : o )))

  Počas celého roka sa snažíme viesť deti k ochrane životného prostredia. Snažíme sa pravidelne udržiavať a vysádzať kvetinové záhony, hrabať zatrávnené plochy v celom areáli školy. Zbierať papieriky a iné nečistoty v okolí našej školy a taktiež aj v agátovom lesíku za naším LVS. Deti priebežne vedieme k šetreniu vodou (počas hygieny, umývania zúbkov, pri sprchovaní...). Taktiež kladieme dôraz na recykláciu a separovanie odpadov - tieto aktivity majú v našom zariadení dlhoročnú tradíciu.

 • 22. ročník - Deň narcisov

  V tomto roku sme si už po 22-krát pripínali na odev drobný kvietok - ŽLTÝ NARCIS. Tým vyjadrujeme podporu a spolupatričnosť s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou. Na školách prebiehajú rôzne aktivity, ktoré deťom ozrejmujú dôležitosť tohto dňa. Aj my v našom zariadení, LVS - Poľný Kesov, sme si pripomenuli význam tohto dňa. Pre deti sme pripravili prednášku, ktorá bola zameraná na ozrejmenie danej problematiky. Po prednáške sme spoločne tvorili papierové kvietky - NARCISY.

 • Inklúzia - LVS, ZŠ, MŠ

  Spoločné výtvarné tvorenie prebiehalo od 15. 3. - 8. 4. 2018

  To najdôležitejšie pri tvorení je nápad a chuť.

  To najdôležitejšie pri výchove sú láska a trpezlivosť.

  To sú hlavné dôvody, prečo sa s deťmi snažíme čo najčastejšie spájať kreatívne NÁPADY a CHUŤ TVORIŤ. A zároveň užitočnými aktivitami trávime voľný čas a trénujeme TRPEZLIVOSŤ a PREDSTAVIVOSŤ pri práci a tvorení. Do výtvarnej inklúzie sa opäť zapojili i deti zo Základnej a Materskej školy Poľlný Kesov. Výstava výtvarných prác trvala tri týždne, čo je pre deti veľkým prínosom. Pretože sa priebežne mali možnosť inšpirovať a motivovať. Postupne mohli pridávať nové, dokonalejšie súťažné dielka.

Fotogaléria

Školský rok:

Novinky

 • Deň určený všetkým deťom - úsmev, radosť, tváričky pokreslené farbičkami...

  MDD v LVS Poľný Kesov

  Pre deti je meradlom našej lásky

  náš čas, naša pozornosť, náš úprimný záujem...

  1. júna zo všetkých kútov nášho LVS bolo cítiť nadšenie, radosť a očakávania netrpezlivých detí - čakal na ne NEOBYČAJNÝ DEŇ...

  Počas predchádzajúcich dní sme sa MY - VEĽKÍ spoločne pripravovali na dnešný VÝNIMOČNÝ deň. Snažili sme sa naplánovať čo najviac zaujímavých a rozmanitých podnetov, súťaží, športových aktivít. Počas celého odpoludnia sa našim areálom niesla rytmická hudba, deti spontánne tancovali, spievali - zabávali sa. Postupne sa striedali na pripravených súťažných stanovištiach. Po úspešnom absolvovaní súťažnej disciplíny získali pečiatku a neskôr vymenili opečiatkované kartičky za sladkú odmenu : o )))

 • Ako poskytnúť prvú pomoc ? Čo je prvá pomoc?

  Dňa 24.5.2018 nám naša zdravotná sestra urobila prednášku o prvej pomoci. Podala nám dôležité informácie:

  • Čo je to prvá pomoc.
  • Ako poskytnúť prvú pomoc.
  • Ako sa správať v takejto situácii.
  • Čo robiť, keby niekto z nás potreboval prvú pomoc.
  • Ako správne volať na 155/112.

  Čo by mal každý žiak vedieť ...

  • Žiak by sa mal vedieť správne predstaviť.
  • Mal by vedieť nadiktovať telefonne číslo.
  • Mal by vedieť upresniť miesto kde sa so zraneným
 • Inklúzia LVS - ZŠ - MŠ

  22. 5. 2018 - do Poľného Kesova zavítali príslušníci polície - psovodi, aby nám predviedli ukážky výcviku psov, ktorí pomáhajú polícii napríklad pri hľadaní stopy, zbraní, drog, pri prenasledovaní páchateľa, prípadne pri vyhľadávaní zranených osôb a pod. Žiaci mali možnosť vidieť, ako pes hľadá skrytý náboj, ktorý príslušníci polície schovali, samozrejme, ho šikovný pes našiel : o ))). V zaujímavej diskusii nám vysvetlili, ako prebieha výcvik služobného policajného psa. Dozvedeli sme sa, že i policajný pes môže mať špecializáciu. Najpoužívanejší je univerzálny pes, ktorý zvláda všetky inštrukcie. Názorne nám psovodi predviedli rôzne povely, ktoré služobný pes ovláda. Najviac sa žiakom páčilo dolapenie páchateľa psom – figurant mal na sebe špeciálne oblečenie, ktoré ho chránilo pred ostrými psími zubami. Na záver si žiaci mohli poprezerať policajné autá a posedieť si v nich. : o )))

 • Inklúzia - výtvarná súťaž 9.4. - 10.5. 2018

  Námet - tému na výtvarné tvorenie

  "Príroda okolo nás"

  sme zvolili zámerne. Úzko súvisí s "Aprílom - mesiacom lesov", nakoľko naša škola stojí neďaleko agátového lesíka a deti doslovne žijú v prírode. Každodenne s nimi chodíme do okolitej prírody na vychádzky, počas ktorých deťom vysvetľujeme.

  Čo je vlastne príroda?

  V každodennom živote sa v mnohých súvistlostiach stretávame s významom slova príroda. Nie je jednoduché odpovedať na túto otázku, pretože odpoveď zahrňuje všetko, čo je okolo nás, čo nevytvoril človek: zem, moria, stromy, kvety, ryby, vtáky, hory, púšte, vzduch, dážď, búrky, sopky, dokonca sem patrí aj človek sám... Príroda je všetko, čo patrí k zemi aj s jej skrytou energiou vo veľkých hĺbkach, ale aj slnko, mesiac, planéty a všetko, čo podlieha prírodným zákonom.

 • 1. 5 - 8. 5. 2018

  Deťom, ktoré zostali v LVS aj počas májových sviatkov, sme pripravili dva príjemné dni. Počas dopoludnia sme sa hrali a súťažili - zorganizovali sme deťom rozmanité zábavné športové aktivity, hrali sa rôzne kolektívne loptové hry. Odpoludnie plynulo v pracovnom nasadení (zbierali sme popadané konáre - na opekačku : o ))), stružlikali sme si paličky, aby sme si neskôr mohli opiecť špekáčiky...) S blížiacim sa večerom sme si chystali pahrebu... Sedeli sme okolo ohniska, spievali, pokým nezostali v ohnisku len uhlíky. Na žeravých uhlíkoch sme si opiekli chutné špekáčiky, ktoré všetky deti zbožňujú...

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov
  Poľný Kesov Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
 • +421 037 7787121

Fotogaléria