Navigácia

Nedeľa 25. 2. 2018

Fotogaléria

Školský rok:
 • V LVS – Poľný Kesov sme zažili v stredu 7. februára

  veselú karnevalovú rozlúčku.

  Lúčili sme sa s fašiangovým obdobím, ktoré sa od nepamäti spája s radosťou, veselosťou, hojnosťou, oslavovaním, hodovaním, s dedinskými tancovačkami, zábavami a karnevalmi...

  Podľa tradičných ľudových zvyklostí znamenal sviatok Troch kráľov, začiatok FAŠIANGOV. Fašiangy sú obdobím medzi vianočnými sviatkami a predveľkonočným pôstom, ale aj prechodovým obdobím medzi zimou a jarou. Toto obdobie trvalo do polnoci pred Popolcovou stredou. Po skončení fašiangov sa začína obdobie pôstu, po ktorom príde Veľká noc – veľkonočné sviatky.

 • Prianie z LVS – Poľný Kesov

  Pomaly sa končí niekoľkotýždňový zhon a my si zopár dní, budeme vychutnávať čaro sviatkov lásky, rodiny, detí, svetla, radosti, pokoja...

  Koľko krásnych prívlastkov vymysleli ľudia pre toto obdobie.

  Skutočne prichádza NAJKRAJŠIA etapa roka, kedy máme možnosť sa na chvíľu zastaviť, zamyslieť, stíšiť sa a prejaviť si dobro v nás. Hoci k pravej idylke týchto zimných sviatkov nám väčšinou tu u nás chýba bielunký trblietavý sneh, máme to šťastie, že v domovoch nám žiari ligotavý vianočný stromček, šíri sa sladká vôňa medovníkov a kapustnice. Tieto zdanlivé drobnosti nás napĺňajú podivnou duchovnou radosťou, šťastím, túžbou byť so svojimi najbližšími...

 • Živá stužka 2017 v LVS - Poľný Kesov

  1. December - Svetový deň boja proti AIDS!

  Do jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa opäť zapojilo i naše LVS – Poľný Kesov

  Žiaci v našom LVS prejavujú záujem dozvedieť sa viac o tomto ochorení a jeho prevencii.

  Realizované aktivity:

  • Pripnite si aj VY červenú stužku,
  • Pripravili sme stužky pre všetkých v LVS – Poľný Kesov,
  • Oboznámili sme sa s danou tematikou,
  • Taktiež sme vytvorili foto - ŽIVÚ STUŽKU
  • Zapojili sme sa do výtvarne
 • Počas víkendov, často chodíme do prírody, okolitého chotára, blízkeho lesíka... Pozorujeme krásy, ktoré matka príroda vytvára, pre pohladenie našich duší. Sobota 18.11. 2017 – bol síce chladný deň, no napriek tomu bol výnimočný. Vzhľadom na ročné obdobie sa nám ponúkol nevšedný úkaz, o ktorý sa s Vami radi podelíme...

  Počas prechádzky chotárom sme nad obcou Poľný Kesov spozorovali farebnú krásu. Z pravej strany sa približovali tmavé až čierne oblaky a z ľavej strany sa predierali hrejivé lúče zubatého slniečka, v strede nad obcou sa nám naskytol nádherný úkaz

 • 10. 11. 2017 - pri píležitosti 1 700 výročia narodenia Sv. Martina sa konal v obci Poľný Kesov - slávnostný lampionový sprievod.

  Pri kostolíku sa konalo slávnostné zhromaždenie - zahájenie, privítanie účastníkov sprievodu, získali sme informácie o sv. Martinovi.

  Kto bol vlastne Martin? Martin z Tours sa narodil, bolo to údajne v roku 316 v Savarii (dnes Szombathely). Na prianie svojho otca sa stal dôstojníkom rímskeho jazdectva v Gálii.

  Sprievod sa pomaly presunul ku kultúrnemu domu, kde sme sa formou pásma - divadielka, dozvedeli zaujímavé udalosti z jeho života.

 • 26.10.2017 - sa deti z LVS - Poľný Kesov, tešili aktivitám v školskej knižnici

  Starší čítajú mladším

  Počas októbrového dopoludnia, sa stretli žiaci LVS - Poľný Kesov, v I. triede, kde sme prichystali stoličky do kruhu okolo koberca pre vytvorenie pohodlného a priateľského prostredia, rôzne zaujímavé knihy. Vybrali sme encyklopédiu, v ktorej bolo množstvo tém. Na začiatok sme úvodnými slovami oboznámili žiakov s pokynmi a čítanie mohlo začať. Čítalo sa od najstaršieho žiaka po najmladšieho a po prečítaní daného úryvku sa žiak postavil a ostatní kamaráti ho odmenili potleskom. Keď všetci žiaci prečítali vybraný text, tak sme podujatie ukončili v priateľskej atmosfére, upratali priestory a pokračovali vo vyučovaní.

 • Farebná jeseň

  „ Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad....“

  ( M.R.Martáková).

  S príchodom jesene sa mení celá príroda. Jeseň prichádza každý rok a vždy má svoje neopakovateľné čaro a nenapodobiteľnú atmosféru. Dostáva nový, jesenný šat, žiari všetkými pestrými farbami.

  Krásu, rozmanitosť a pestrofarebnosť jesennej prírody sme sa pokúsili vyjadriť aj prostredníctvom spoločných výtvarných prác. Žiaci LVS a žiaci ZŠ v Poľnom Kesove pri realizácii svojich kreatívnych nápadov použili rôzne druhy techník i materiálov. Pri tvorení využili rôzny prírodný materiál( listy, konáriky, plody) , papier, z použitých techník využili maľbu, kresbu, zapúšťanie farieb, koláž a nechýbala ani maľba perom, či tušom. Výsledkom ich kreatívnej činnosti boli pestrofarebné výtvarné práce, ktorými sme vyzdobili spoločné priestory školy – vestibul.

 • Do 5.ročníka súťažno – vzdelávacej aktivity „ Hovorme o jedle“ sme sa zapojili do týchto denných tém:

  16.10.2017 - Denná téma: Plytvane potravinami

  V jednotlivých triedach a ročníkoch sa žiaci formou rozhovoru so svojimi učiteľmi rozprávali a diskutovali o plytvaní potravinami v dnešnom konzumnom spôsobe života aj v našej spoločnosti. Diskutovali a priblížili deťom tiež podmienky života detí v Afrike a v iných častiach sveta, kde potrava nie je každodennou súčasťou života detí pre veľkú chudobu.

 • Pre našich zverencov sme aj v tomto školskom roku pripravili množstvo zaujímavých podujatí, jednou z možností umeleckého rozvoja, je pravidelná účasť na výtvarných – umeleckých aktivitách v nádhernom prostredí Nitrianskej galérie. Pod vedením skúsenej pedagogičky pani Mgr. Eleny Tarábkovej si opäť deti vytvoria rozmanité dielka, získajú nové skúsenosti s tvorením. Tešíme sa na nové výtvory našich detí, ktoré postupne budeme pridávať na našu stránku.

  K.B.

Fotogaléria

Školský rok:

Novinky

 • V LVS – Poľný Kesov sme zažili v stredu 7. februára

  veselú karnevalovú rozlúčku.

  Lúčili sme sa s fašiangovým obdobím, ktoré sa od nepamäti spája s radosťou, veselosťou, hojnosťou, oslavovaním, hodovaním, s dedinskými tancovačkami, zábavami a karnevalmi...

  Podľa tradičných ľudových zvyklostí znamenal sviatok Troch kráľov, začiatok FAŠIANGOV. Fašiangy sú obdobím medzi vianočnými sviatkami a predveľkonočným pôstom, ale aj prechodovým obdobím medzi zimou a jarou. Toto obdobie trvalo do polnoci pred Popolcovou stredou. Po skončení fašiangov sa začína obdobie pôstu, po ktorom príde Veľká noc – veľkonočné sviatky.

 • Prianie z LVS – Poľný Kesov

  Pomaly sa končí niekoľkotýždňový zhon a my si zopár dní, budeme vychutnávať čaro sviatkov lásky, rodiny, detí, svetla, radosti, pokoja...

  Koľko krásnych prívlastkov vymysleli ľudia pre toto obdobie.

  Skutočne prichádza NAJKRAJŠIA etapa roka, kedy máme možnosť sa na chvíľu zastaviť, zamyslieť, stíšiť sa a prejaviť si dobro v nás. Hoci k pravej idylke týchto zimných sviatkov nám väčšinou tu u nás chýba bielunký trblietavý sneh, máme to šťastie, že v domovoch nám žiari ligotavý vianočný stromček, šíri sa sladká vôňa medovníkov a kapustnice. Tieto zdanlivé drobnosti nás napĺňajú podivnou duchovnou radosťou, šťastím, túžbou byť so svojimi najbližšími...

 • Živá stužka 2017 v LVS - Poľný Kesov

  1. December - Svetový deň boja proti AIDS!

  Do jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa opäť zapojilo i naše LVS – Poľný Kesov

  Žiaci v našom LVS prejavujú záujem dozvedieť sa viac o tomto ochorení a jeho prevencii.

  Realizované aktivity:

  • Pripnite si aj VY červenú stužku,
  • Pripravili sme stužky pre všetkých v LVS – Poľný Kesov,
  • Oboznámili sme sa s danou tematikou,
  • Taktiež sme vytvorili foto - ŽIVÚ STUŽKU
  • Zapojili sme sa do výtvarne
 • Počas víkendov, často chodíme do prírody, okolitého chotára, blízkeho lesíka... Pozorujeme krásy, ktoré matka príroda vytvára, pre pohladenie našich duší. Sobota 18.11. 2017 – bol síce chladný deň, no napriek tomu bol výnimočný. Vzhľadom na ročné obdobie sa nám ponúkol nevšedný úkaz, o ktorý sa s Vami radi podelíme...

  Počas prechádzky chotárom sme nad obcou Poľný Kesov spozorovali farebnú krásu. Z pravej strany sa približovali tmavé až čierne oblaky a z ľavej strany sa predierali hrejivé lúče zubatého slniečka, v strede nad obcou sa nám naskytol nádherný úkaz

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov
  Poľný Kesov Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
 • +421 037 7787121

Fotogaléria