Navigácia

 • Karneval 2018

  V LVS – Poľný Kesov sme  zažili v stredu 7. februára

  veselú karnevalovú  rozlúčku.

  Lúčili sme sa s fašiangovým obdobím, ktoré sa od nepamäti spája s radosťou, veselosťou, hojnosťou, oslavovaním, hodovaním, s dedinskými tancovačkami, zábavami a karnevalmi...

  Podľa tradičných ľudových zvyklostí znamenal sviatok Troch kráľov, začiatok  FAŠIANGOV. Fašiangy sú obdobím medzi vianočnými sviatkami a predveľkonočným pôstom, ale aj prechodovým obdobím medzi zimou a jarou. Toto obdobie trvalo do polnoci pred Popolcovou stredou. Po skončení fašiangov sa začína obdobie pôstu, po ktorom príde Veľká noc – veľkonočné sviatky. 

  K. B.

 • Novoročné prianie

  Prianie z LVS – Poľný Kesov

  Pomaly sa končí niekoľkotýždňový zhon a my si zopár dní, budeme vychutnávať čaro sviatkov lásky, rodiny, detí, svetla, radosti, pokoja...

  Koľko krásnych prívlastkov vymysleli ľudia pre toto obdobie.

  Skutočne prichádza  NAJKRAJŠIA  etapa  roka, kedy máme možnosť sa na chvíľu zastaviť, zamyslieť, stíšiť  sa a prejaviť si dobro v nás. Hoci k  pravej idylke týchto zimných sviatkov nám väčšinou tu u nás  chýba bielunký trblietavý sneh, máme to šťastie, že v domovoch nám žiari ligotavý vianočný stromček, šíri sa sladká vôňa medovníkov a kapustnice. Tieto zdanlivé drobnosti nás napĺňajú podivnou duchovnou radosťou, šťastím, túžbou byť so svojimi najbližšími...

  Prajeme Vám všetkým, MALÝM aj VEĽKÝM,

  krásne Vianočné sviatky v kruhu svojich blízkych,

  zdravie, šťastie, lásku,

  detskú radosť a spontánnosť...

  Aby  sa Nám - Vám do životov v čo najväčšej miere vrátili chvíle,

  kedy by sme len tak

  "bez  rozmýšľania" rozdávali radosť druhým.

  Aby sme boli vďační za všetko čo nám bolo v živote dopriate,

  a aby sa  Nám - Vám v novom roku 2018 splnili všetky predsavzatia a priania...

  KB

 • Vianočný pozdrav

 • Červená stužka

  Živá stužka 2017 v LVS - Poľný Kesov 

  1. December - Svetový deň boja proti AIDS!

  Do jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa opäť zapojilo i naše LVS – Poľný Kesov

  Žiaci v našom LVS prejavujú záujem dozvedieť sa viac o tomto ochorení a jeho prevencii.

  Realizované aktivity:

  • Pripnite si aj VY červenú stužku,
  • Pripravili sme stužky pre všetkých v LVS – Poľný Kesov,
  • Oboznámili sme sa s danou tematikou,
  • Taktiež sme vytvorili foto - ŽIVÚ STUŽKU
  • Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže
  • Pozreli sme si film - Anjel

  DŇA 1. 12. 2017 si všetci v LVS – POĽNÝ KESOV pripneme červenú stužku na znak solidarity, úcty, podpory a nádeje všetkým, ktorí podľahli AIDS a ktorí nám zanechali posolstvo prežitého utrpenia, posolstvo vyrovnania sa s vlastným osudom a odchodom zo života. Nosením červenej stužky ľudia prejavujú záujem aj o tých, ktorí sa starajú o chorých na AIDS.

  K. B.

 • Žiarivá novembrová dúha

    

  Počas víkendov, často chodíme do prírody, okolitého chotára, blízkeho lesíka... Pozorujeme krásy, ktoré matka príroda vytvára, pre pohladenie našich duší. Sobota 18.11. 2017 – bol síce chladný  deň, no napriek tomu bol výnimočný. Vzhľadom na ročné obdobie sa nám ponúkol nevšedný úkaz, o ktorý sa s Vami radi podelíme...

  Počas prechádzky chotárom sme nad obcou Poľný Kesov spozorovali farebnú krásu. Z pravej strany sa približovali tmavé až čierne oblaky a z ľavej strany sa predierali hrejivé lúče zubatého slniečka, v strede nad obcou sa nám naskytol nádherný úkaz

  ŽIARIVÁ – FAREBNÁ DÚHA

  K.B.

 • Príchod Svätého Martina

  10. 11. 2017  - pri píležitosti 1 700 výročia narodenia Sv. Martina sa konal v obci Poľný Kesov - slávnostný lampionový sprievod.

  Pri kostolíku sa konalo slávnostné zhromaždenie - zahájenie, privítanie účastníkov sprievodu, získali sme informácie o sv. Martinovi.

  Kto bol vlastne Martin?  Martin z Tours sa narodil, bolo to údajne v roku 316 v Savarii (dnes Szombathely). Na prianie svojho otca sa stal dôstojníkom rímskeho jazdectva v Gálii.

  Sprievod sa pomaly presunul ku kultúrnemu domu, kde sme sa formou pásma - divadielka, dozvedeli zaujímavé udalosti z jeho života.

  príbeh o dobrosrdečnosti sa začína... 

  Jeden mrazivý večer však zmenil jeho život, keď sa podelil so žobrákom o svoj plášť, ktorý rozťal mečom. V noci sa mu potom zjavil Kristus odetý v darovanej polovici plášťa. Martin opustil armádu, nechal sa pokrstiť a stal sa pustovníkom.

  Skromný, múdry a vážený Martin bol v roku 371 vysvätený za biskupa v Tours a diecézu doviedol k nebývalému rozmachu.

  Legenda hovorí, že keď sa Martin dozvedel, že ho chcú urobiť biskupom, utiekol sa schovať kdesi na kláštornom hospodárstve. Lenže husi ho hlasnými gáganím prezradili. Ľudia ho potom násilím vytiahli z úkrytu. A tak napokon Martin pochopil, že je to Božia vôľa, aby sa stal biskupom, a tak sa už nevzpieral. Martina nazývali biskupom chudobných a keď zomrel, na jeho pohrebe 11. novembra sa zišli davy ľudí, medzi nimi asi 2-tisíc mníchov. Je patrónom okrem iného aj vojakov, jazdcov, kováčov, tkáčov, krajčírov, vinárov, pastierov, hostinských, cestujúcich, chudákov a žobrákov, zajatcov, abstinentov, domácich zvierat a husí.

  Sprievod sa pomaly presunul k Hasičskej zbrojnici, kde boli pre účastníkov sprievodu, pripravené zaujímavé ukážky rôznych zvykov a tradícii... ukončenie programu sa konalo pri rešteurácii, spojené s ochutnávkou svätomartinského pečiva.

  K. B.

   

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  26.10.2017 - sa deti z LVS - Poľný Kesov, tešili aktivitám v školskej knižnici

  Starší čítajú mladším

  Počas októbrového dopoludnia, sa stretli žiaci LVS - Poľný Kesov, v I. triede, kde sme prichystali stoličky do kruhu okolo koberca pre vytvorenie pohodlného a priateľského prostredia, rôzne zaujímavé knihy. Vybrali sme encyklopédiu, v ktorej bolo množstvo tém. Na začiatok sme úvodnými slovami oboznámili žiakov s pokynmi a čítanie mohlo začať. Čítalo sa od najstaršieho žiaka po najmladšieho  a  po prečítaní daného  úryvku sa žiak postavil a ostatní kamaráti ho odmenili potleskom. Keď všetci žiaci prečítali vybraný text, tak sme podujatie ukončili v priateľskej atmosfére, upratali priestory a pokračovali vo vyučovaní.

  M.B.

 • Farebná jeseň ŠZŠI – ZŠ, Poľný Kesov ( Inklúzia)

  Farebná jeseň

      

                   „ Jeseň pani bohatá, farbí stromy  do zlata, premaľúva celý sad....“

  ( M.R.Martáková). 

   

                      S príchodom jesene sa mení  celá príroda. Jeseň  prichádza  každý rok a vždy má svoje neopakovateľné čaro a nenapodobiteľnú atmosféru.   Dostáva nový, jesenný šat, žiari všetkými  pestrými  farbami.  

                     Krásu, rozmanitosť a pestrofarebnosť   jesennej prírody sme sa  pokúsili  vyjadriť  aj   prostredníctvom  spoločných výtvarných prác. Žiaci LVS a žiaci ZŠ v Poľnom Kesove  pri realizácii svojich kreatívnych nápadov  použili rôzne druhy techník i materiálov. Pri tvorení využili rôzny prírodný materiál( listy, konáriky, plody) , papier, z použitých techník využili maľbu, kresbu, zapúšťanie farieb,  koláž a nechýbala ani maľba perom, či tušom. Výsledkom ich  kreatívnej  činnosti  boli  pestrofarebné výtvarné práce, ktorými sme vyzdobili spoločné priestory  školy – vestibul.

   

  Vyhodnotenie :  25.10.2017

   

  Mladší žiaci ( 1.- 4. ročník):                           Starší žiaci ( 5. – 10. ročník):

   

  1.miesto: N. Kárasová                                     1.miesto: M. Kováč

  2.miesto: A. Vaniaková                                    2.miesto: K. Gažík

  3. miesto: S. Mrázová                                      3.miesto: P. Kešely

  4.miesto. S. Pilinská – za kreativitu                 4.miesto: K. Oračko – za kreativitu

   

  Všetci  účastníci súťaže boli odmenení sladkou odmenou.

 • 5. ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“ (16.10.2017 – 20.10.2017)

  Do  5.ročníka   súťažno – vzdelávacej aktivity „ Hovorme o jedle“ sme sa zapojili do týchto denných tém:

  16.10.2017 - Denná téma: Plytvane potravinami 

                       V jednotlivých triedach a ročníkoch sa žiaci formou rozhovoru  so svojimi učiteľmi rozprávali a diskutovali  o plytvaní potravinami  v dnešnom konzumnom spôsobe života aj v našej spoločnosti.  Diskutovali  a priblížili deťom tiež podmienky života detí v Afrike a v iných častiach sveta, kde potrava  nie je každodennou súčasťou života  detí  pre veľkú chudobu.

  17.10.2017 – Denná téma:  Zelenina, ovocie, orechy z našich sad

  18.10.2017 - Denná téma:  

  1.  Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

  2. Dodržiavaj pitný režim                       

  Jedlo  tvorí  každodennú  súčasť nášho života.  Je pre našu existenciu veľmi dôležité, tak ako i pohyb.  Zapojením sa do tejto témy sme využili priaznivé jesenné počasie a zorganizovali sme vychádzku  žiakov do neznámeho terénu v prírode, kde prekonávali rôzne prírodné prekážky

  20.10.2017 - Denná téma:  Jedz a hýb sa.

  K denným témam v jednotlivých dňoch prebehlo množstvo zaujímavých aktivít

 • Nitrianska galéria - umelecké dopoludnia

  Pre našich zverencov sme aj v tomto školskom roku pripravili množstvo zaujímavých podujatí, jednou z možností umeleckého rozvoja, je pravidelná účasť na výtvarných – umeleckých aktivitách v nádhernom prostredí Nitrianskej galérie. Pod vedením skúsenej pedagogičky pani Mgr. Eleny Tarábkovej si opäť deti vytvoria rozmanité dielka, získajú nové skúsenosti s tvorením. Tešíme sa na nové výtvory našich detí, ktoré postupne budeme pridávať na našu stránku. 

  K.B.

 • Tvorivé dielne

  Tvorivé dielne s Ing. Pavlom Bebiakom   Školský rok 2017 – 2018

  Aj v nasledujúcom šk. roku majú naše deti z LVS – Poľný Kesov možnosť zmysluplne tráviť čas. Už niekoľko rokov sa  s pravidelnosťou stretávame na pôde našej školy s pánom Ing. Pavlom Bebjakom zo ZUŠ – Heleny Madáriovej  v Nitre.

  V rámci výtvarného krúžku si deti môžu vyskúšať si prácu s hlinou, kresbu, maľbu, grafiku, prácu s rôznymi materiálmi... Veľmi zaujímavá je skúsenosť s hrnčiarskym kruhom – deti si samé vyrobia, vytočia milé hlinené drobnosti. Vyzerá to jednoducho, ale je potrebné, aby bolo dieťa pri práci sústredené, pokojné, trpezlivé... Musí mať správne vycentrované a vlhké ruky, aby mu hlinená guľa, ktorú posadí na kruh „neutiekla“ : o ))), hneď ako sa kruh roztočí. Po vytočení požadovaného tvaru sa výrobok (miska, džbánik) odreže od dna strunou, prípadne si deti ešte prilepia uško ku džbánku.  Neskôr si výrobky deti dotvoria, ozdobia podľa svojej fantázie – využijú pri tom rôzne výtvarné techniky.

  K.B.

 • 4.september 2017

  September 2017

  Hoci nad naším zariadením visela hrozba vyradenia zo siete školských zariadení, nakoniec všetko dopadlo v prospech mentálne postihnutých detí a brány našej školy sa otvorili. V pondelok 4. septembra k nám postupne prichádzali deti z celého Slovenska. Pre mnohé deti je naše LVS poslednou šancou prinavrátiť sa na správnu cestu a žiť čo najkvalitnejší  život...

  Už v priebehu predchádzajúceho školského roka a taktiež počas prázdnin sme realizovali niekoľko pozitívnych zmien, ktorých cieľom je čo najviac spríjemniť pobyt  našim zverencom.

  Snažili sme sa  vytvoriť čo najkvalitnejšie podmienky,  a tým umožniť všetkým deťom plynulú adaptáciu na nové prostredie, aby sme postupne počas roka dosiahli maximálny možný rozvoj po každej stránke.

  • Vytvorili sme viacero relaxačných oáz v budove našej školy a taktiež v exteriéri krásneho areálu, popri potoku.
  • Vymaľovali sme drevené priečky vo vestibule, kam sme postupne umiestnili množstvo SPOMIENOK na deti a aktivity, ktoré sme spoločne zažili : o ))).
  • Za drevenou priečkou vznikol nový priestor, ktorý má širšie využitie, napríklad relaxačná, odpočinková miestnosť, prípadne priestor na tvorivé víkendové činnosti, kam sa môžeme vždy k práci vrátiť, alebo táto slnečná miestnosť môže poslúžiť ako herňa pre menšie deťúrence.

  Taktiež aj v nasledujúcom školskom roku  2017 - 2018, chceme pokračovať v zlepšovaní podmienok v LVS a  tiež nadväzovať na realizované aktivity a projekty, ktoré v nemalej miere prispievali  ku kvalitnému, ale hlavne aktívnemu využívaniu voľného času našich zverencov.  Spomeniem len zopár najzaujímavejších, na ktorých sa pravidelne zúčastňujeme, a ktoré sú zároveň určené aj pre širšiu verejnosť:

  • Vyrezávanie tekvíc - z milých tekvicových dielok a plodov jesene vzniká pred budovou LVS vždy iná zaujímavá jesenná kompozícia, ktorá skrášľuje areál našej školy až do neskorej jesene
  • Martin na bielom koni – lampiónový sprievod
  • Mikuláš, v kultúrnom dome - Poľný Kesov
  • Vianočná besiedka – POSEDENIE PRI JEDLIČKE, počas vlaňajších sviatkov sme predstavili vydarený projekt „Z rozprávky do rozprávky“
  •  Živý betlehem v LVS – Poľný Kesov
  • Karneval
  • Vítanie Jari,
  • Vynášanie Moreny, patrí k najstarším tradíciám nášho národa. Spálením a utopením bohyne zimy sa symbolicky lúčime so zimou a vítame novú a dlho očakávanú bohyňu jari Vesnu.
  • Deň Zeme – pravidelné brigády v okolí školy, na obecnom futbalovom ihrisku, tradičné jarné čistenie Kesovského lesíka...
  • MDD, opekačka, varenie vynikajúceho guľášu
  • Deň otvorených dverí...

  Všetky tieto zábavné, vzdelávacie, ale aj pracovné činnosti prispievajú k celistvému rozvoju našich detí. Zároveň  sme mimoriadne vďační obci Poľný Kesov

  za všetky  pozvania

  na  podujatia organizované obcou,

  ŠK – THERMALKESOV, 

  PZ – BREZA,

  DHZ – Poľný Kesov  

   

  ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE

  deti a zamestnanci LVS  - Poľný Kesov

  K. Bašková

 • 19. 10. 2017

  Do galérie Školský výlet 2017 - Habakuky boli pridané fotografie.

 • Športové hry – školské kolo

  V dňoch 1.- 2. 6. sa   v našej škole konalo školské kolo športových hier. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:  v I. kategórii – mladší žiaci (2. - 5. ročník), v II. kategórii – starší chlapci (6.- 10.ročník). Súťažiaci si zmerali sily v týchto disciplínach: beh na 50 m, 60 m, 400 m, 800 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a hod granátom.

  Umiestnenie žiakov:

                      I. Kategória                                       II. Kategória                  

                      Beh na 50m                                      Beh na 60m

  1. miesto:     K. Oračko                                          I. Skaličan

  2. miesto:     Ľ.Hromjak                                         S. Michal

  3. miesto:     M. Kucharič                                      R. Nagy

   

                         Beh na 400m                                Beh na 800m

  1. miesto:       Ľ. Hromjak                                     I. Skaličan

  2. miesto:       R. Moravčík                                   P. Kešely

  3. miesto:       M. Tóth                                          R. Nagy

   

                        

                        Skok do diaľky                             Skok do diaľky         

  1.miesto:       M. Kucharič                                     R. Nagy

  2.miesto:        M. Tóth                                           I. Skaličan

  3. miesto:       Ľ. Hromjak                                     D. Arpáš

   

                                         Hod kriketovou loptičkou          Hod kriketovou loptičkou                             

                     1. miesto:       M. Kucharič                                   K. Gažík

                     2. miesto:       Ľ. Hromjak                                      A. Javorka

                     3. miesto:       M. Tóth                                           R. Nagy         

                      Hod granátom         

                    1. miesto:                                                             I. Skaličan               

                    2. miesto:                                                             S. Michal                           

                    3. miesto:                                                             J. Stojka                                 

  Všetci súťažiaci boli odmenení sladkou odmenou a vecnými cenami. Výhercom srdečne blahoželáme J .

 • Návšteva pamätnej izby v Rastislaviciach

  Dňa 31.5.2017 sme spolu so žiakmi navštívili pamätnú izbu v Rastislaviciach. V nej sa nachádzali rôzne artefakty z minulosti, ktoré tam zhromaždili obyvatelia obce. Videli sme rôzne bankovky, odevy typické pre tento región, zbrane, pracovné nástroje, kolísky a mnoho iného. Niektoré predmety boli umiestnené vo vitrínkach. Svoju spokojnosť a naše dojmy sme napísali do knihy návštev. Nakoniec nám pracovníčka z obecného úradu podala informácie o soche, ktorú majú pred obecným úradom. Dozvedeli sme sa, že  je to socha kniežaťa Rastislava. Potešili sme sa aj sladkej odmene, ktorú sme dostali.

 • E-TWINNING

  V mesiaci marec sme sa zapojili do dvoch medzinárodných projektov so školami z ČR. 

  Projekt -Naše mesto bol zameraný na zoznámenie sa rôzmynui mestami v ČR a SR, ich kultúrou, históriou a tradíciami. Žiaci si rozšírili svoje vedomosti v oblasti jazyka (českého a slovenského), v oblasti geografie, v oblasti histórie a umenia. Žiaci v jednotlivých aktivitách predstavili seba a naše zariadenie, vytvorili spoločnú nástenku, na ktorej oboznámili všetkých s mestom, v ktorom sa narodili a zaujímavosťami v meste. Poslednou aktivitou bol kvíz, ktorý preveril znalosti získané o meste partnerskej školy. Partnerskou školou nám bola ZŠ Havlíčkúv Brod.

  E-TWINNING - Obrázok 1E-TWINNING - Obrázok 2E-TWINNING - Obrázok 3E-TWINNING - Obrázok 4

  Projekt -Chráňme si Zem bol zameraný na environmentálnu výchovu a konkrétne problémy v lokalite, v ktorej sa škola nachádza. Spolupráca bola vytvorená s českými školami ZŠ Kamenice a ZŠ Rokycany. Deti si rozšírili vedomosti v oblasti ekológie, zároveň sa oboznámili s regionálnymi problémami jednotlivých oblastí v ČR a SR. Svoje skúsenosti, vedomosti a nápady dokázali sprostredkovať pomocou informačných technológií. Záverom projektu bolo vytvorenie akčného plánu ku Dňu Zeme.

   

 • 3. 5. 2017

  Do galérie Stolnotenisový turnaj v Mužli boli pridané fotografie.

 • Pripomíname si tradície a zvyky...

  Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. Májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.

  Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome.
  Viac tu: http://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/jar/stavanie-majov/

  Deti z LVS si každoročne pripomínajú tento ľudový zvyk. Obrázky nájdete vo fotoalbume.

 • Apríl mesiac lesov (inklúzia)

  V mesiaci apríl sa konala na našej škole inklúzia: Apríl - mesiac lesov. Do inklúzie sa zapojili deti MŠ, žiaci ZŠ a žiaci LVS. Deti využili svoju tvorivosť, zručnosť a vytvorili rôznymi výtvarnými technikami svoj strom, les... Všetky zhotovené práce boli vystavené a zdobili  vestibul zariadenia. Účastníci inklúzie boli odmenení za snahu sladkou odmenou. 

 • 25. 4. 2017

  Do galérie Deň Zeme 2017 boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov
  Poľný Kesov Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
 • +421 037 7787121

Fotogaléria